Projekti Erasmus+

E365 – Podjetništvo v 365 dneh
https://e365-project.eu/

Podjetništvo v 365 dneh je projekt Erasmus+, ki temelji na študiji EntreComp in opredeljuje podjetništvo kot vsestranska veščina, ki se uporablja na vseh življenjskih področjih.

Cilj projekta je razvijati podjetniške kompetence pri zaposlenih ali brezposelnih osebah v Evropi, ki se želijo izobraževati na področju podjetništva. Projektni konzorcij iz Latvije, Španije, Slovenije, Litve, Poljske in Grčije načrtuje razvoj celotnega programa za usposabljanje ter tudi digitalne platforme, kompatibilne z mobilnimi telefoni. Program je prav tako ustvarjen za učitelje, ki usposabljajo ljudi z nižjimi kvalifikacijami in jih zanima podjetništvo.Time4IT –
Time for Immersive Telepresence:
https://time4it-project.eu/sl/home-sl/

Projekt je namenjen za vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje. Cilj je, da z učnim potencialom izboljšamo kulturo varnosti na delovnem mestu. S poglobljenimi virtualnimi vadbenimi okolji, dajemo možnost, da zainteresirani ustvarijo številne pomembne izkušnje na učinkovit način iz prve roke, da se učijo praktično, brez da bi čustveno in kognitivno bili prisotni v situaciji.

S tem podpiramo aktivno udeležbo delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter izobraževanja malih in srednjih podjetij, mladih delavcev in ostalih. Namen je spodbujati digitalno izobraževanje, spodbujati ozaveščanje o pomembnosti izobraževanja o varnosti in zdravju pri delu danes in njegovi povezavi s trgom dela ter izobraževati nacionalno družbo o pomenu razvoja kulture varnosti na delovnem mestu.JobLinguo
:
https://joblinguo.myerasmus.net/

Namen projekta je razvoj programa sektorskega jezika, ki bo omogočil izboljšanje poklicnega profila oseb z migracijskim ozadjem.

S projektom si prizadevamo pomagati ljudem z migrantskim ozadjem pri dostopu do trga dela v enakem položaju kot ga imajo avtohtoni državljani. Z izobraževalno ponudbo sektorskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja njihovim jezikovnim potrebam, se jim zagotovi prilagojen in specifičen program jezikovnega vpogleda, ki dopolnjuje že pridobljene kompetence.LIPS projekt:
http://lipsproject.eu/

Namen projekta LIPS je ozaveščanje delodajalcev in ponudnikov dela o vključevanju oseb s spektrom avtizma delovno okolje. Doseči želimo, da bi evropsko gospodarstvo postalo bolj vključujoče ter bi znali uporabiti številne sposobnosti in veščine, ki jih imajo ljudje s spektrom avtizma. S projektom nameravamo narediti korak naprej.