Zavod za novodobno izobraževanje

ZNI
https://www.zni.si/

Sodelovanje z zavodom, na področju izobraževanja in usposabljanja mladine iz tujine, nam omogoča nuditi praktično usposabljanje pri pridobivanju kompetenc, ki prispevajo k vsestranskemu razvoju mladih ter spodbujajo njihovo aktivno udeležbo v medkulturni izmenjavi.

Kot podjetje stremimo k socialnemu podjetništvu, kjer dosegamo cilje, ki so namenjeni k izboljšanju posameznikovih spretnosti in njihovi zaposljivosti.

Celoten program je namenjen povečanju možnosti zaposljivosti študentov in poteka v našem podjetju pod vodstvom mentorja. K sodelovanju nas motivira tudi to, da študentje poleg vpogleda v delovanje organizacije na profesionalni ravni pridobijo tudi izkušnje v različnem delovnem okolju ter nadgradijo svoje interese in pripomorejo k izoblikovanju lastnega uspeha.